De Wet.

Op onze website gaan wij vooral in op de Nederlandse Wetgeving, die eigenlijk in de eerste plaats een EG-wetgeving is.

Dat was tot de Tweede Wereldoorlog nog niet zo. De douanewetgeving was toen vrijwel uitsluitend een Nederlandse wetgeving. Er was wel een verdrag met de Rijnoeverstaten uit 1868 voor het vrije vervoer over de Rijn, dit verdrag functioneert overigens nog steeds. Ook was er een verdrag met Belgi gesloten in 1843, het zogenaamde Scheldetractaat. Men regelde daarin een vrije doorvaart vanuit de zee naar Antwerpen, Gent en omgekeerd. Maar daar bleef het bij.

In de veertiger en vijftiger jaren veranderde dit, er kwam een aantal internationale organisaties tot stand zoals de Verenigde Naties, de Internationale Douaneraad (inmiddels World Customs Organisation) en de organisatie op grond van het General Agreement on Tariffs and Trade (GATT, nu uitgebouwd tot World Trade Organisation). Deze organisaties wilden de internationale handel bevorderen en een middel daartoe is natuurlijk het harmoniseren van de douanewetgeving.

Een aantal regelingen kwam tot stand:
 • de Brusselse goederennomenclatuur (de voorloper van het huidige Geharmoniseerde Systeem).
 • de Brusselse waardedefinitie (de voorloper van de huidige, in GATT-verband vastgestelde waardedefinitie).
 • de TIR-conventie 1959 (nu de conventie van 1975).


  De Euratom, de Beneluxe EGKS en de EEG ontstonden ook in die periode, waarbij vooral de EG als doel had de economische ontwikkelingen van de lidstaten te bevorderen. Een belangrijk middel daartoe is de ontwikkeling van een gemeenschappelijke markt. En van de maatregelen hierbij is de vorming van een douane-unie. Er werden internationale verdragen gesloten op het gebied van: het verkeer over de weg, het verkeer per spoor, het scheepvaart- en luchtverkeer en het postverkeer. Deze verdragen bevatten onder andere bepalingen over de douanetechnische afhandeling van deze verkeersstromen. Verder werden natuurlijk de douanebehandeling van de internationale strijdkrachten geregeld, van de diplomatieke vertegenwoordigingen en van de internationale organisaties.

  Bron: Handboek douane

  Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

  Onze adresgegevens staan hieronder vermeld.

  Customs Solutions
  Willem Beukelszstraat 18A
  3027 CL ROTTERDAM
  Nederland
  Tel: 010-4150685
  Fax: 010-2620435
  E-mail: administration@customssolutions.nl