Customs Solutions werkt volgens de volgende principes:op basis van intake en offerte.


Bij deze contractvorm kunt u onze specialistische hulp inschakelen voor elke vorm van advies. de contracten zijn vaak relatief kleinschalig en kortdurend. Bij deze contractvorm wordt een vast tarief als honorarium afgesproken. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden, of is overeengekomen, gelden van artikel 7 de leden 2., 5. en 6. t/m 11 van onze algemene voorwaarden. Mocht een gesprek langer duren dan 30 minuten dan gelden van artikel 7 de leden 3 t/m 11 van onze algemene voorwaarden (voor de extra bestede tijd).


op basis van uurtarief opdrachten.


Urencontracten vormen de ideale oplossing als u op los-vast basis behoefte heeft aan informatie en ondersteuning. De contracten zijn vaak relatief kleinschalig en kortdurend. Bij deze contractvorm wordt een vast uurtarief als honorarium afgesproken, Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast uurhonorarium wordt aangeboden, of is overeengekomen, gelden van artikel 7 de leden 2., 5. en 6. t/m 11 van onze algemene voorwaarden. Mocht het gesprek, of de werkzaamheden, langer duren dan 30 minuten dan gelden van artikel 7 de leden 3 t/m 11 van onze algemene voorwaarden (voor de extra bestede tijd).

op basis van volume contracten.


Via een volumecontract kunt u onze professionele hulp inschakelen voor het behartigen van uw belangen . Hierin is sprake van een duidelijke opdrachtgever opdrachtnemer relatie. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden van artikel 7 de leden 3 t/m 11 van onze algemene voorwaarden
op basis van no cure no pay opdrachten, uitsluitend bij case-expertise opdrachten.


Onze expertise vindt zijn weg naar het bedrijfsleven, via kennisoverdracht, advisering of probleemoplossing. Dit hoort bij de commerciŽle functie, die wij in de maatschappij innemen. Maar er zijn situaties denkbaar waarin voor de geboden kennis een hogere prijs geldt dan anders. Een paar goede voorbeelden daarvan zijn:
  • exclusiviteit.
  • faillissement kwesties.
  • teniet doen van belastingschulden.
  • verzoeken tot teruggaaf, enz.
    Bij deze contractvorm gelden van artikel 7 de leden 2., 5. en 6. t/m 11 van onze algemene voorwaarden.