Geachte bezoeker,

Politici in verscheidene Europese landen hebben het al voorspeld: ondanks het feit, dat veel Europese landen de euro hebben ingevoerd, zal het zaken doen in die landen er beslist niet gemakkelijker op worden. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de Europese bureaucratie en de daarmee samenhangende, zich steeds uitbreidende regelgeving, die een snelle uitvoering van invoer- en uitvoertransacties in de weg staat. Met de opkomst van het internet kijken bedrijven steeds vaker over de grens. Voor duurdere producten zal de internationale concurrentie daarom zeker toenemen. Ondanks de eerder genoemde steeds uitgebreidende regelgeving op Europees niveau, ziet 89 % van de Europese ondernemers het als een uitdaging zaken te doen met het buitenland.

Met behulp van onze onderneming kunnen uw zakelijke transacties met het buitenland sneller en beter worden afgewikkeld. Indien u dus op de één of ander wijze met de douanewetgeving en de afwikkeling van invoer- en uitvoertransacties te maken hebt of krijgt, wendt u zich dan totOp al onze levering en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30174825, op 03 januari 2001, waarvan een exemplaar u op aanvraag kosteloos zal worden toegezonden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.